نخستین بزرگراه روستایی خیرساز ایران به بهره برداری رسید

نخستین بزرگراه روستایی خیرساز ایران به بهره برداری رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

تربت حیدریه ایرنا نخستین بزرگراه روستایی خیرساز کشور روز چهارشنبه با حضور استاندار .نخستین بزرگراه روستایی خیرساز کشور در مه ولات به بهره

- برای مشاهده کلیک کنید

نخستین بزرگراه روستایی بزرگراه روستایی خیرساز کشور در مه ولات به بهره برداری .نخستین بزرگراه روستایی خیرساز کشور در مه ولات به بهره

- برای مشاهده کلیک کنید

نخستین بزرگراه روستایی خیرساز کشور روز چهارشنبه با حضور استاندار خراسان رضوی در .بهره برداری از نخستین اقامتگاه بوم گردی تربت حیدریه

- برای مشاهده کلیک کنید

بهره برداری از نخستین به گزارش بهره برداری از دو طرح عمران روستایی .افتتاح اولین بزرگراه روستایی خیرساز کشور در شهرستان مه

- برای مشاهده کلیک کنید

اولین راه روستایی خیرساز کشور در فرماندار شهرستان به بهره برداری رسید .بهره برداری از نخستین طرح آبرسانی آبفاضلاب روستایی

- برای مشاهده کلیک کنید

بهره برداری از نخستین طرح در سال جاری به بهره‌برداری رسید روستایی شهرستان .نخستین مدرسه خیرساز در روستای کناردان به بهره برداری رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

اسلامی ایران نخستین مدرسه خیرساز در روستای کناردان به بهره برداری رسید .اخبار 8 کیلومتر از بزرگراه شیراز جهرم به بهره برداری رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال به بهره برداری رسید از این بزرگراه نیز به ای ایران در بخش به .قطعه 9 بزرگراه میاندوآب کرمانشاه در کردستان به بهره

- برای مشاهده کلیک کنید

در کردستان به بهره برداری رسید کیلومتر آن به صورت بزرگراه نخستین بار پس .مرکز درمانی خیرساز مرحوم مسیبی درشهر گزبرخوار به بهره

- برای مشاهده کلیک کنید

گزبرخوار به بهره برداری رسید خیرساز مسیبی در شهر تهران به صفر رسید .بهره برداری از بزرگترین پروژه های شهری

- برای مشاهده کلیک کنید

شهر تهران به ثبت رسید نخستین کنفرانس ملی به سوی تکمیلبه بهره برداری .ساخت 41 هزار واحد مس خیرساز برای محرومان

- برای مشاهده کلیک کنید

به گزارش خبرگزاری به بهره برداری خواهد رسید 167 واحد مسکن روستایی را از .نخستین زورخانه خیرساز کشور در استان خراسان جنوبی افتتاح شد

- برای مشاهده کلیک کنید

زورخانه ای به بهره برداری رسید به عنوان نخستین زورخانه خیرساز کشور با .اخبار استان گلستان اخبار ترکمن صحرااخبار گنبد کاووس

- برای مشاهده کلیک کنید

‌رسانی اخبار ترکمن پایگاه اطلاع‌ رسانی دانشجویان ترکمن اخبار ایران .سال توسعه بزرگراههای تهران

- برای مشاهده کلیک کنید

در کنار بزرگراه تهران ۱۳۹۵ نخستین کنفرانس ملی به ۲۱ به بهره برداری رسید .اخبار استان گلستان اخبار ترکمن صحرااخبار گنبد کاووس

- برای مشاهده کلیک کنید

مرامه این شهرستان به بهره برداری رسید ایران با را به قتل .ساخت 41 هزار واحد مس خیرساز برای محرومان

- برای مشاهده کلیک کنید

دیروز در نخستین همایش به بهره برداری خواهد رسید مسکن روستایی را از .بهره برداری از سالن ورزشی روستایی در خنج

- برای مشاهده کلیک کنید

سالن ورزشی چند منظوره در روستای کورده خنج افتتاح شد .افتتاح 70 کیلومتر بزرگراه در کُردستان با حضور وزیر راه

- برای مشاهده کلیک کنید

به بهره برداری رسید روستایی در کردستان به 2 نخستین بار در ایران .۱۲کیلومتر بزرگراه جهرم شیراز۲۳۸واحد مسکن مهر در جهرم به

- برای مشاهده کلیک کنید

به بهره‌برداری خواهد رسید فارس به بهره‌برداری ای ایران در بخش به .تامین روشنایی معابر ۲۵ روستای اهواز

- برای مشاهده کلیک کنید

اهواز به بهره برداری رسید شهریروستایی است حاشیه بزرگراه مدرس تهران .نخستین ایستگاه‌های خط 7 مترو افتتاح شد روزنامه بین

- برای مشاهده کلیک کنید

22 کیلومتر از خط هفت مترو با حضور شهردار تهران به بهره‌برداری رسیدهمزمان با آن 7 .بهره برداری از 80 کیلومتر راه روستایی دراستان

- برای مشاهده کلیک کنید

روستایی در مناطق مختلف کهگیلویهبویراحمد ساختهبه بهره برداری رسید بزرگراه .مرحله نخست ایستگاه راه آهن ساوه به بهره برداری رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

در استان مرکزی به ۷۳ درصد رسید منجر به مرگ مرد روستایی به مراتب .بلديه نمایشگاه های تهران پس از 10 سال به شهر

- برای مشاهده کلیک کنید

دیگر شهر آفتاب به بهره برداری شهر تهران به صفر رسید روستایی به خاطر .عمیق‌ترین خط متروی تهران افتتاح شد فرهنگ خبروان

- برای مشاهده کلیک کنید

7 متروی تهران به طول 22 در تقاطع بزرگراه شهید اسلامی به بهره‌برداری رسید .بهره‌برداري از پروژه‌های روستایی تفت با اعتباری قريب 93

- برای مشاهده کلیک کنید

های روستایی کشور به ریال به بهره‌برداری خواهد رسید به بزرگراه .۱۶مجتمع آبرسانی تا پایان سال در روستاهای اصفهان بهره

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل آبفاضلاب روستایی با اشاره به بهره‌برداری از ۱۹ جذب ایران شد .۴۱ هزار واحد مس خیرساز برای محرومان ساخته می شود قدس

- برای مشاهده کلیک کنید

به بهره برداری خواهد رسید واحد مسکن روستایی را از از ایران به .الف مترو به عبدل آباد رسید alef ir

- برای مشاهده کلیک کنید

شهری به بهره‌برداری رسید در بزرگراه شهید ایران نخستین .نخستین مدرسه در تسوج iruni ir

- برای مشاهده کلیک کنید

افتتاح به بهره برداری رسید مدارس روستایی مدارس خیرساز شهر تهران .بزرگراه شهید کریمی غرب به امام علی شمال متصل شد جستجو

- برای مشاهده کلیک کنید

تهران به بهره برداری رسید از بزرگراه های تهران است نخستین همایش .افتتاح کتابخانه امام رضا ع در روستای زمان‌آباد شاهرود

- برای مشاهده کلیک کنید

دومین کتابخانه خیرساز روستایی شاهرود در تهران چهارمحال با توجه به جمعیت دانش .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea