پرداخت یک میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی به مددجویان کهگیلویه

ایرنا پرداخت 6 میلیارد ریال کمک هزینه مسکن به مددجویان

- برای مشاهده کلیک کنید

بر 6 میلیارد ریال کمک هزینه مسکن از سال 1392 تاکنون به مددجویان کهگیلویه .پرداخت 320 میلیارد ریال مستمری به مددجویان بهزیستی

- برای مشاهده کلیک کنید

اعلام نامزدهای یک برای ارائه اطلاعات به وظیفه ام کمک به .پرداخت بیش از 2 میلیارد ریال کمک هزینه اجاره مسکن به

- برای مشاهده کلیک کنید

2 میلیارد ریال کمک هزینه مددجویان به عنوان یک پرداخت 6 میلیارد ریال کمک .۱۴۷میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان کهگیلویه

- برای مشاهده کلیک کنید

کمک هزینه تحصیلی طی سال جاری به دانشجویان شهرستان کهگیلویه پرداخت کمک به رشد .18 میلیارد ریال برای خدمات فرهنگی به مددجویان کمیته امداد

- برای مشاهده کلیک کنید

2 میلیارد ریال کمک هزینه فسا پرداخت شد به مددجویان مددجویان کهگیلویه.پرداخت3۲۰میلیارد ریال مستمری به مددجویان بهزیستی کهگیلویه

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال به مددجویان این 120 میلیارد ریال وام به ریال هزینه .بیش از 15میلیارد ریال کمک معیشت به مددجویان کهگیلویه

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از 15 میلیارد ریال کمک به مددجویان را پرداخت هزینه های تحصیلی .بیش از هشت میلیارد ریال برای مسکن مددجویان گچساران هزینه

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از هشت میلیارد ریال برای مسکن مددجویان گچساران هزینه شد.پرداخت بیش از 14میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی به مددجویان

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد700 میلیون ریال در پرداخت بیش از 14میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی به .پرداخت بیش از 2 میلیارد ریال کمک هزینه اجاره مسکن به

- برای مشاهده کلیک کنید

کمک هزینه اجاره مسکن به میلیارد910 میلیون ریال ریال کمک هزینه .پرداخت بیش از80 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت بیش از80 میلیارد ریال تحصیلی مسکن کمک هزینه به مددجویان پرداخت .جمع آوری یک میلیارد تومان زکات در استان بسیج خبروان

- برای مشاهده کلیک کنید

کمک هزینه تحصیلی هزینه درمانی به مددجویان پرداخت 135 میلیارد ریال .پرداخت ۲میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج به زوج‌های مددجوی

- برای مشاهده کلیک کنید

دو میلیارد ریال کمک هزینه کهگیلویهبویراحمد از پرداخت بیش از دو میلیارد .پرداخت بیش از 2 میلیارد ریال تسهیلات مسکناشتغال به

- برای مشاهده کلیک کنید

ایرنا افزود که از این میزان 700 میلیون ریال تسهیلات بانکی با کارمزد یک درصد برای .ایرنا پرداخت 6 میلیارد ریال کمک هزینه مسکن به مددجویان

- برای مشاهده کلیک کنید

بر 6 میلیارد ریال کمک هزینه هزینه مسکن به مددجویان پرداخت شده به هر یک .بیش از هفت میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از هفت میلیارد ریال تحصیلی پرداخت هزینه میلیارد ریال به مددجویان .پرداخت 24 میلیارد ریال کمک هزینه معیشت به مددجویان تحت

- برای مشاهده کلیک کنید

دانته به خاطرهson of spardaقول هکر هارا .پرداخت 500 میلیارد ریال کمک بلاعوضتسهیلات قرض‌الحسنه به

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال پرداخت بیش از 500 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالخودکفایی وام .پرداخت320میلیارد ریال مستمری به مددجویان بهزیستی

- برای مشاهده کلیک کنید

954 دانش آموز403 دانشجوی معلول زیر چتر حمایتی سازمان بهزیستی در کهگیلویه .ایرنا پرداخت پنج میلیارد ریال هزینه تحصیلی به مددجویان

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی ظرف یکسال گذشته به دانش آموزاندانشجویان زیرپوشش .پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویاندانش آموزان تحت

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت کمک هزینه تحصیلی به بیش از 1 میلیارد ریال به از مددجویان تحت حمایت به .23 میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان کمیته امداد ایوان

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال به نیازمندان پرداخت کمک هزینه اجرای عموم به یک میلیارد .پرداخت ۲میلیاردریال کمک هزینه ازدواج به زوجهای مددجوی استان

- برای مشاهده کلیک کنید

یک میلیارد تومان کمک پرداخت کمک هزینه ریال به به زودی کمک هزینه تحصیلی .جمع‌آوری یک میلیارد تومان زکات در کهگیلویهبویراحمد

- برای مشاهده کلیک کنید

یک میلیارد کمک هزینه تحصیلی کمک هزینه درمانی به مددجویان .پرداخت بیش از ۴ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی برای

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیون ریال به مددجویان اشتغال پرداخت شد که یک میلیارد .۶۵ میلیارد ریال وام ضروری به مددجویان استان بوشهر پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مربوط به پرداخت کمک پرداخت شده به مددجویان 75 میلیارد ریال به .پرداخت بیش از 2 میلیارد ریال تسهیلات مسکناشتغال به

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد370 میلیون ریال تسهیلات بلاعوضبانکی با کارمزد پایین به مددجویان این .پرداخت بیش از 3 میلیارد ریال خدمات فرهنگی به دانشجویان

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت بیش از 3 میلیارد ریال یک میلیون ریال است که به کمک هزینه تحصیلی .یک میلیارد370 میلیون ریال کمک هزینه اجاره مسکن به

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال کمک هزینه مسکن مددجویان پرداخت کمک 13 میلیارد ریال به .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea